Leszek Zdawski - Zaczęło się od maszyn matematycznych