Dorozik, Królikowska, Bąkowski i inni - Pierwsze kroki