Andrzej Bendig-Wielowiejski - Od Odry do podpisu elektronicznego